مرسی خوبم شما خوبی؟ چه عجب یادی از ما كردی.

.

. طرح شرمنده كردن دوستان


*********************************

ما که جزغاله شدیم بس که آتیش سوزوندی تو!

میخت و بد جوری توی قلبمون کوبوندی تو

اینقده با اون چشات  ناز و کرشمه اومدی

 تا دیگه هوش و حواس از سرمون پروندی تو


***************************


غضنفر خوابیده بوده ، میان بیدارش کنن

میبینن پین کد میخواد !


***********************


وقتی ، فقط به خاطر پری قصّه ، بخوای قهرمان داستان بشی ؛ آخرش چیزی نخواهی شد ، جز همون

کلاغی که به خونش نرسید ... !!!


باقی اس ام اس ها در ادامه مطلب


سند منگوله دار دلمون وقف شما

کفترای جلدمون ارزونی سقف شما

ما زمین خورده ی اون چشمای عاشق کشتیم

نمیبینی ما رو اما عمریه دلخوشتیم


*********************


پیوندتان مبارک !

طرح روحیه دهی به مجرد های  ترشیده !****************************

یارو میره هارد بخره میگه هارد  ۳۲۰ میخوام غضنفر هارد ۲۰۰ میاره

بهش میگه گفتم ۳۲۰

 میگه :ناراحت نباش جا وا می کنه ..!!!


************************