برگزاری مراسم جشن عقدو عروسی وزایمان خودرابه مابسپارید


(روابط عمومی قصر)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *آیا می دانستید؟

84 درصد از درآمد معبد آمون صرف خرید واجبی برای سر کاهنان آن معبد می شود* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

<<حاملگی و زایمان در 20 دقیقه >>

مرکز باروری و ناباروری یوزارسیف !* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مصادف شدن میلاد دخت یوزارسیف با دهه فجر را تبریک عرض می نماید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *به زودی گندم های آفت زده کاهنان از طریق کالا برگ !

به فرهنگیان عزیز اهدا میشود !!!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خبر چون سیل دنیا را گرفته , که دارا رفته سارا را گرفته , خودم را دار خواهم زد یقینا ,

دلم تصمیم کبرا را گرفته !!!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ائنان معبد برای اینكه درزمان قحطی شناسایی نشونداقدام به كاشت موكردنددولت دستور داد:برای جلوگیری از فاسد شدن میوه‌های شب عید،میوه‌ها را با درخت ذخیره سازی كنید

توجه توجه

به زودی گندم های آفت زده کاهنان از طریق کالا برگ به فرهنگیان عزیزاهداء می شودخبرفوری:باآغازساخت سیلوهادرمصربه فرمان یوزارسیف،قیمت سیمان افزایش یافتکالا برگ ۱۱۷ جهت دریافت گندم اعلام شد لطفا به انوخماوو در معبد آمون مراجعه نمائیدوزیر اقتصاد معبد امون اعلام کرد ۶۰ درصد از درامد معبد آمون صرف خرید داروی نظافت جهت سر کائنان میشود
میگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه , پیش مرگ همه ی میوه هـــاست !.
.
.
.

.
نارنگیتیم هـــلــــو