من حوصله ندارم ریش و سبیلم رو بزنم ،
اونوقت یه سری از این پسرا ابروهاشونم برمیدارن ..!!
ای دمــتون گــرم انصافا Neutral !!

* * *

لوتــــــی تــــــریـــن sms ســــال ۲۰۱۳:
خـــیــــلـــی دلــــــــــاری ســـالـــــار!
ریــــالــتــیــم بـــه مـــــولـــا

* * *

اینطوری که پیش میره فکر کنم آخر سریال ” زمانه ” فقط فیلمبردار میمونه!!!!!!!!!


* * *

پسته رسید به زعفرون ، خدا برس به دادمون Neutral

* * *

خوش به حال پراید !

ارزش اونم رفت بالا ولی ما هنوز همونی که هستیم هستیم


باقی در ادامه مطلب

الان زنگ زدم به شماره ۰۹۱۲۱۰۲۰۳۱۵ ( ده بیس سه پونزده ) یارو ورداش گفتم حاجی خطت خیلی شاخه دمت گرم

قطع کرد Smile

* * *

الان دیگه برای مسافر کشی هم باید بیست میلیون

سرمایه داشته باشی ! Neutral

* * *

خاطرات تلخ آزارم میدادند…
آنها را به شرکت glx سپردم…
به راحتی از ذهنم بیرون آمدند و راحت شدم !!!!

* * *

شمـــــــــــا هم وقتی به کســـــــی میــــگین فــــلان ســــاعت بــیـــدارم کــــن !

وقتـــــی کـه داره بــیــــدارتون مـیکـــنه از کَــــرده خــــودتــــون پشـــیمون مـیــــشـــــین ؟!

* * *

اینکه تو یه جمع یه مگس هی دورت بچرخه و بیشینه رو هیکلت خیلی غم انگیزه…

اصن باقی درباره ات چی فکر میکنن..!

* * *

امروز یه صحنه خیلی ناگوار دیدم دلم خیلی سوخت Frown
یه ماکسیما زده بود به یه پراید !! بیچاره ماکسیماییه باید دار و ندارشو بفروشه خسارت برایده رو بده Smile

* * *

لذتــی کــه تــو پَرت کـــردن کــیســه زبــالــه از پـنــجــره تــو خیــابــون هســت ،
تــو داشــتــن گــوشــی بــرآورده کــنــنــده آرزو هــــــــــا “glx” نــیــســت!!

* * *

آقا یه راهکار کشفیدم برا کسایی که میخان آجیل بخرن
قراره یه شرکتی پسته و فندق دهن بسته بصورت فراوان پخش کنه Grin
شما هم میتونین بعنوان یه راهکار خوب و مفید توی خونه استفاده کنین Big Smile))
حالا
مهموناتون NeutralNeutralNeutralNeutralNeutral
شما Big Smile)))))
پسته ها =)))))

* * *

ملت از خونه زنگ میزنن بیرون غذا سفارش میدن،اونوخت من از بیرون زنگ میزنم خونه سفارش میکنم غذامو نخورن

* * *