پس از بوجود آمدن شایعاتی مبنی بر احتمال عدم كاندیداتوری احمدی نژاد، پویش دعوت از احمدی نژاد شروع به فعالیت كرد، این پویش با شعار: «حالا شاید تو این 4 سال دوم تونستیم!» اعلام موجودیت كرد

                                        *******************************************

نهمین پیام ماهواره امید: جون مادرتون اینقدر مسخرم نکنین!

*******************************************

پس از تذكرات پی در پی ماهواره امید، سیاره‌ ناهید روسری سر كرد!

*******************************************

بر در ورودی كلیسایی نوشته شده است: اگر از گناه خسته شده‌ای وارد كلیسا شو. رندی زیر آن نوشت: ااگر نه با شماره زیر تماس بگیر!

 

*****************************************